Adatkezelési tájékoztató


2021.04.23.


1. Bevezetés

A jelen dokumentumban meghatározott adatvédelmi szabályzat a www.symbiosys.com weboldalra vonatkozik (a továbbiakban: Weboldal). Az adatvédelmi szabályzat célja, hogy tájékoztassa a Weboldal felhasználóját (a továbbiakban: Felhasználó) a BIOCODEX SAS (a továbbiakban: BIOCODEX) felhasználói adatkezeléséről, a felhasználót a saját adataival kapcsolatban megillető jogokról és ezen jogok gyakorlásáról.


2.  Általános rendelkezések

A következő rendelkezések a BIOCODEX által az oldalon végzett minden személyesadat-kezelésre vonatkoznak, kivéve, ha a különös rendelkezések eltérően nem rendelkeznek


2.1. Jogszabályi keret

BIOCODEX mint adatkezelő kijelenti, hogy a Weboldalon lévő személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) és információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint kezeli.

A BIOCODEX a saját megfelelési eljárásában kijelölt és jelentett be adatvédelmi tisztviselőt a francia adatvédelmi hatósághoz (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). A DPO-3068 számú kijelölés 2018.05.25. naptól hatályos.


2.2. Adatkezelő

Az adatkezelő azonosítása:

A BIOCODEX egy francia jog szerinti egyszerűsített részvénytársaság.

Törzstőkéje 4 284 000 euró,

a kereskedelmi és cégnyilvántartásban 562 064 600 R.C.S. CRETEIL azonosítóval szerepel, székhelye: 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY, Franciaország,

képviseli: Jean-Marie LEFEVRE, mint megfelelően felhatalmazott elnök-vezérigazgató

Weboldal: www.biocodex.fr

Telefon: +33 (0) 1 41 24 30 00

 

2.3. A Felhasználót (érintettet) a saját adataival kapcsolatban megillető jogok

A jogszabályok alapján Felhasználónak joga van a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférni (1), azokat helyesbíteni(2), töröltetni(3), az adathordozhatóság jogával élni(3), adatai kezelését korlátozni(3) és az adatkezelés ellen tiltakozni(4), valamint panaszt benyújtani(5) az illetékes magyar Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./ 1374 Budapest, Pf.: 603.Telefonszám: +36 1 391 1400


A Felhasználó jogai gyakorlása vagy adatainak a jelen rendszerben történő feldolgozásával kapcsolatos bármely kérdés vonatkozásában a BIOCODEX adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a dpo.biocodex.com címre küldött e-maillel

 

2.4. Adatbiztonság

A BIOCODEX megtesz minden szükséges óvintézkedést a Felhasználó személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében és különösen törekszik módosításának, rongálásának vagy illetéktelen hozzáférésének megelőzésére.

A BIOCODEX HTTPS-protokollt használ a Weboldalon. Ez a biztonsági mechanizmus megbízhatóságáról ismert harmadik fél hatóság által kiállított autentikációs tanúsítványnak köszönhetően lehetővé teszi a Felhasználó számára az általa hozzáfért weboldal azonosítását. Ezenfelül szavatolja a Felhasználó által küldött adatok titkosságát és épségét.

 

3. Az Adatkezelések leírása

A következő rendelkezések a BIOCODEX által a Weboldalon folytatott személyesadat-kezelés egyes típusaira vonatkoznak. Meghatározzák különösen a

 • adatfeldolgozás célját
 • érintetteket
 • a feldolgozott adatok körét
 • az adatok címzettjeit

 

3.1. Kapcsolatfelvétel

 Az adatkezelés célja:

A BIOCODEX lehetővé teszi, hogy a Felhasználó a Weboldalon keresztül kapcsolatba lépjen az Adatkezelővel

 

 Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása.

Az adatkezelés nem vezet automatikus döntéshozatalhoz (profilalkotást).

Érintettek

Az adatkezelés azokra a Felhasználókra terjed ki, akik üzenetet küldenek a megadott e-mail-címükre.

Feldolgozott adatok köre

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail-cím*
 • telefonszám
 • üzenet

*Kötelezően megadandó

 

Az adatokat a Felhasználó adja meg. A rendszer addig őrzi meg az adatokat, amíg a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről, amikor is megsemmisíti őket.

Az adatok címzettjei

A BICODEX által felhatalmazott személyek:

 • a Weboldalt karbantartók Külső
 • a Weboldalhoz kötődő kommunikációs ügynökség
 • a Weboldal informatikai tárhelyszolgáltatója
 • Nem történik adattovábbítás az Európai Unión kívülre.


3.2. A honlapon található cookie-k kezelése

 Az adatkezelés célja:

A BIOCODEX a cookie-k alkalmazásával a Felhasználó számára megkönnyíti a Weboldal használatát, rögzíti a látogatónk böngésző beállításait, használati szokásait.

A BIOCODEX ezen adatkezeléssel többféle sütit alkalmaz

A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen) cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)).

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

 

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

 

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő- és harmadik fél hirdetők számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

 

a Cookie-használatát az első látogatáskor felugró ablakba tudja beállítani.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

Módosíthatja a beállításokat és erről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

 

Az adatkezelés nem vezet automatikus döntéshozatalhoz (profilalkotást).

Érintettek

Az adatkezelés azokra a Felhasználókra terjed ki, akik meglátogatják a weboldalt.

Feldolgozott adatok köre:

A felugró ablaban kaphat erről részletes tájékoztatást.

 

Az adatokat a Felhasználó adja meg. A rendszer addig őrzi meg az adatokat, amíg a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről, amikor is megsemmisíti őket.

Az adatok címzettjei

A BICODEX által felhatalmazott személyek:

 • a Weboldalt karbantartók Külső
 • a Weboldalhoz kötődő kommunikációs ügynökség
 • a Weboldal informatikai tárhelyszolgáltatója
 • Nem történik adattovábbítás az Európai Unión kívülre.